Chuyển Khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng

Khi nhấn chọn phương thức thanh toán này, quý khách vui lòng xem thông tin tài khoản ngân hàng bên dưới vài thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Ví dụ vị trí tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

+ Chủ Tài Khoản: VÕ THỊ NGỌC THÙY

Số TK: 0101911300. Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Quận 9 - TPHCM

+ Chủ Tài Khoản: VÕ THỊ NGỌC THÙY

Số TK: 038.1000.437.110. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - Chi Nháh Thủ Đức - TPHCM

+ Chủ Tài Khoản: VÕ THỊ NGỌC THÙY

Số TK: 107.000.00.221.011. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN TPHCM.